Gọi tự động hàng nghìn cuộc gọi

Thiết kế kịch bản đơn giản, linh hoạt
Các block nội dung cá nhân hoá được nối ghép nối dễ dàng

Gắn nhãn cho từng trường hợp khách hàng trả lời

Có thể ghi âm nội dung thay thế cho giọng AI với những nội dung kịch bản cố định

Gửi thông báo tức thời cho nhân viên trong các trường hợp cần thiết

Lựa chọn giọng nói phù hợp với chiến dịch
Cấu hình các trường hợp gọi lại và thời gian gọi lại khi khách hàng không nghe máy

Cài đặt chiến dịch thuận tiện

Cài đặt các khung giờ chạy chiến dịch phù hợp

Làm giàu thông tin khách hàng

Tìm kiếm số điện thoại khách hàng từ mạng xã hội facebook (hội nhóm, tương tác, fanpage)

Dự đoán giới tính thông qua dữ liệu mạng xã hội và tên khách hàng

Dán nhãn phân loại khách hàng qua các trường hợp trả lời callbot khác nhau

Báo cáo tiến độ cuộc gọi

👉 Báo cáo tổng chi phí và tổng thời gian gọi

👉 Thống kê số cuộc gọi thành công, số cuộc gọi khách hàng trả lời

👉 Thống kê thời lượng cuộc gọi

👉 Thống kê số cuộc gọi theo thời gian

Liên Hệ