Giải pháp callbot gọi tự động cho ngành giáo dục

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, một nhu cầu rất phổ biến là gọi điện cho mục đích tuyển sinh, giới thiệu các khóa học mới đến học viên tiềm năng. Đồng thời, chăm sóc học viên cũng là một khâu quan trọng mà doanh nghiệp hoạt động trong mảng giáo dục cần chú ý đến. Các trung tâm có thể gọi điện nhắc lịch học viên trong các khóa học, các buổi đào tạo cũng như tư vấn, chăm sóc học viên cũ để hiểu thêm nhu cầu của học viên, từ đó có thể giới thiệu các khóa học tiếp theo trong lộ trình hay duy trì mối quan hệ tốt đẹp với học viên. Một học viên thân thiết có thể mang đến cho doanh nghiệp nhiều khách hàng tiềm năng trong tương lai.

So với các ngành khác, việc educate nhận thức của khách hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục mang lợi thế khác nhau, chính vì vậy, việc chăm sóc khách hàng presales cũng như aftersales, giữ mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng mang lại điểm khác biệt cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, quy trình chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp thường thiếu sự tự động hóa, doanh nghiệp phải bỏ ra nhiều chi phí và thời gian để đào tạo, tuyển dụng, quản lý đội ngũ telesales cũng như thực hiện các chiến dịch telesales. Chất lượng các cuộc gọi cũng không ổn định và đồng đều.

Giải Pháp

Ứng dụng callbot của momcall để tự động hóa các chiến dịch telesales

  • Nhanh chóng, dễ dàng tự động gọi hàng ngàn cuộc mỗi ngày.
  • Phân loại lead tiềm năng và không tiềm năng
  • Lưu trữ, cập nhật và báo cáo kết quả cuộc gọi với các thông tin câu trả lời được chuyển dưới dạng text Dễ dàng nghe lại cuộc gọi

Kết Quả Đạt Được

  • Chăm sóc khách hàng có tính cá nhân hóa
  • Nhanh chóng, dễ dàng gọi hàng ngàn cuộc mỗi ngày Tối ưu chi phí đến 70% (so với telesales truyền thống)
  • Các cuộc gọi có chất lượng đồng đều, thống nhất
  • Tích hợp với CRM tạo nên một trải nghiệm toàn diện hơn
  • Khảo sát, lấy ý kiến học viên Duy trì, gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
Liên Hệ
Liên Hệ