Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Nhập danh sách khách hàng

Tải xuống DSKH mẫu

Tải lên DSKH

Bước 2: Thiết kế kịch bản
Bước 3: Cài đặt chiến dịch

Chọn giọng nói phù hợp với chiến dịch và tuỳ chỉnh tốc độ mong muốn

Chọn khoảng thời gian chạy chiến dịch (không bắt buộc)

Tuỳ chọn gọi lại khi khách hàng không nghe máy (không bắt buộc)

Bước 4: Chạy và báo cáo chiến dịch

Bấm gọi thử để nghe cuộc gọi mẫu, đảm bảo chiến dịch như ý bạn

Bấm chạy chiến dịch rồi pha 1 ly cafe thưởng thức

Xem báo cáo tổng quan để biết tiến độ chiến dịch và thống kê những chỉ số quan trọng của chiến dịch

Xuất file excel chi tiết để lọc, phân loại khách hàng từ chiến dịch

Liên Hệ