Chính sách hoàn trả

Số dư dịch vụ momcall trong tài khoản của bạn được hiểu gồm 3 phần: Số tiền chưa sử dụng (1) + Số tiền cước viễn thông (2) + Số tiền phí sử dụng momcall (3).

  • Chúng tôi chỉ có nghĩa vụ hoàn lại số tiền (1) và (3).
  • Đối với số tiền (1), bạn sẽ được hoàn lại đầy đủ số tiền là (1) - số tiền khuyến mãi đã nhận.
  • Đối với số tiền (3), chúng tôi sẽ chỉ có nghĩa vụ hoàn lại trong 7 ngày kể từ ngày bạn bắt đầu sử dụng momcall lần đầu tiên.

Mọi yêu cầu hoàn tiền vui lòng gửi email đến địa chỉ: contact@ucall.asia hoặc liên hệ trực tiếp qua box chat messenger trên trang chủ momcall

Liên Hệ